Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Philípphê Nêri: Chúa vẫn còn yêu

Thái Hà (26.05.2023) – Ông Simôn Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. (Ga 21,15-19)

Thánh Phêrô Tông Đồ nói: “Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8).

Sau khi Đức Giêsu hỏi ông Phêrô rằng: “Anh em có mến Thầy hơn các anh em này không?”, Người không hỏi thêm một môn đệ nào khác như thế nữa. Tình cảm trong lòng một người từng công khai chối Thầy có lẽ không đáng được quan tâm đến vậy. Nhưng vì quá yêu mà Đức Giêsu đã tha thứ cho Phêrô tất cả. Một số tác giả cho rằng, ba lần Chúa hỏi ông là ba lần Người để ông lấy tình yêu mà khỏa lấp tội trạng. Hơn nữa, Đức Giêsu không chỉ tha thứ cho Phêrô, Người còn cất nhắc ông lên địa vị cao trọng: mục tử chăm sóc đàn chiên của Người.

Thiên Chúa có lẽ cũng không cần chúng ta cho Người quá nhiều, ngoài một lời chân thành từ đáy lòng rằng: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa”.

Cầu nguyện: Thánh Philípphê Nêri đã dùng chính đời sống đong đầy lòng yêu mến Chúa mà truyền giáo cho mọi người. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương thánh nhân, luôn xác tín vào tình Chúa yêu và yêu Chúa ngày càng đậm sâu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…