Thứ Sáu Lễ Thánh Gioan Diđacô: Khiêm tốn đón nhận

Thái Hà (15.12.2023) – Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà sao các anh không nhảy múa”. (Mt 11,16-19)

Trong một lá thư gửi cho các chủng sinh, Đức Benêđictô XVI nhắn nhủ: “Đời sống tập thể không chỉ cần thái độ quảng đại, bao dung và chịu đựng lẫn nhau, nhưng điều quan trọng là làm cho nhau được thêm phong phú…”. Quả thât, tùy theo khả năng Chúa ban mà mỗi người trong tập thể sẽ góp sức theo những cách thức khác nhau vì thiện ích chung.

Ngày nay, người ta chỉ thỏa mãn những gì hợp với ý mình, ngược lại thì chống đối. Bất cứ ai sống ra ngoài cái khuôn lập trường của tôi, tôi sẵn sàng lên án hay loại trừ họ.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu so sánh dân Do Thái như đám trẻ em khó tính, không sao làm vừa lòng được họ. Họ chỉ muốn bắt người ta theo ý riêng, ai không theo thì phê phán, trách móc. Cả Gioan Tẩy giả và Đức Giêsu đều đến để dạy dân Do Thái con người cứu độ. Nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ nên họ không những khước từ mà còn phê phán.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở lòng trí con và cho con khiêm tốn nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, để con dễ dàng đón nhận người khác và sống các giá trị Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…