Thứ Sáu Lễ Thánh Laurensô Brinđisi: Điều thiết yếu cho việc truyền giáo

Thái Hà (21.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát”. (Mt 12,1-8)

Thánh Laurensô Brinđisi được thánh Gioan XXIII tuyên là “tiến sĩ truyền giáo”. Thánh nhân rất chú trọng việc truyền giáo, tức là làm cho Tin Mừng của Chúa loan đến muôn nơi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chú rọng đến của lễ của tâm hồn thánh thiện chứ không phải lễ tế bên ngoài. Lời khẳng định: “Ta cần lòng nhân” chú trọng đến thiện tâm nơi bản tính con người hơn là việc giữ luật cứng nhắc. Đó cũng chính là cốt lõi của hoạt động truyền giáo của Giáo hội: truyền giáo không phải là việc dâng của lễ hoành tráng theo hình thức bên ngoài, nhưng là biết dùng đời sốngcủa mình để làm chứng cho các giá trị Tin Mừng mà mình muốn rao giảng.

Mặt khác, khi rao giảng Tin Mừng, mỗi tín hữu hãy năng cầu nguyện với Chúa và dâng lên Chúa những dự định và kế hoạch của mình để Chúa Thánh Thần soi sáng cho sự việc tiếng đến thành toàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm trí chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…