Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: Xin cho tôi được sạch

Thái Hà (07.01.2022) – Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được với với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. (Lc 5,12-16)

Vào thời của Chúa Giêsu, bệnh phong được xem là nan y, không có cách nào chữa trị. nhưng thánh sử Luca đã thuật lại chuyện Đức Giêsu chữa một người bị bệnh phong và nhiều bệnh nan y khác nhau, và có cả những bệnh gây lở loét tình huynh đệ trong cộng đoàn, đó là thiếu bác ái, thiếu tinh thần chung ở lối xóm. Để giảm bớt “chứng lở loét” đang phá hoại mối tương quan của cộng đoàn, đó là thiếu bác ái, thiếu tinh thần chung ở lối xóm. Để giảm bớt “chứng lở loét” đang phá hoại mối tương quan của cộng đoàn, của lối xóm, chúng ta cần có thái độ khiêm tốn trong lời cầu nguyện, với anh chị em xung quanh mình cụ thể trong lời ăn tiếng nói, trong tương quan hằng ngày. Nếu được như vậy, triệu chứng của bệnh sẽ thuyên giảm dần và Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin chữa lành những thương tích của chúng con do những căn bệnh thiếu bác ái mà chúng con đang gặp phải trong cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con biết sống không chỉ cho chính mình, nhưng còn biết sống cho những người xung quanh nữa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.