Thứ Sáu Thánh Marcellinô Và Thánh Phêrô: Đền thờ

Thái Hà (02.06.2023) – Đức Giêsu nói: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao?” (Mc 11,11-26)

Mahatma Giandhi từng rất thích đọc Kinh Thánh. Ông tin Kitô giáo chính là giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đang gây thương tổn cho ấn độ. Ông đã từng muốn trở thành Kitô hữu. Ngày nọ, ông vào một nhà thờ. Người ta chặn ông lại ở cửa và nói: mời ông đến nhà thờ dành cho người da màu. Ông đã đi và không bao giờ trở lại nữa.

Đền thờ là nơi thánh thiêng, là trung tâm đời sống đức tin của người Do Thái. Người ta đến đền thờ cầu để cầu nguyện, cử hành các nghi thức xá tội,… Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, đền thờ lại trở thành nơi đổi chác, mua bán xô bồ. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã khiển trách và phẫn nộ. Người muốn họ trả lại cho đền thờ đúng ý nghĩa và mục đích của nơi này.

Qua bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Từ đó, họ được mời gọi hoán cải và canh tân đời sống mình mỗi ngày, để trở nên những viên đá sống động và thánh thiện, hầu xây dựng nên ngôi đền thờ thiêng liêng cho Thiên Chúa ngự trị.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ ý riêng, và không ngừng đổi mới tâm hồn để xứng đáng trở nên ngôi Đền thờ cho Chúa ngự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…