Thứ Sáu: Ga 21, 1 – 14: Công trình sáng tạo mới đang diễn ra trong Đức Kitô Phục Sinh

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

12495145_1296015667081659_3673424270201530295_n

Thái Hà (31.03.2016) – Trong lần hiện ra thứ ba của Chúa Phục Sinh, tác giả Tin mừng Gioan nhắc đến con số 7 các môn đệ. Vậy tác giả có ý gì khi nói đến con số 7 này?

Thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài trong sáu ngày và công trình của Ngài hoàn tất vào ngày thứ bảy. Vậy con số 7 các môn đệ ở đây, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, gợi nhắc đến một cuộc tạo dựng mới khởi đi từ cuộc Vượt Qua: Chết – Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, trong Chúa Phục Sinh, một công trình tạo dựng mới đang diễn ra, một nhân loại mới đang được hình thành.

Công trình tạo dựng cũ và nhân loại cũ đã bị chìm đắm trong tăm tối của tội lỗi và sự chết, còn công trình tạo dựng mới, nhân loại mới thì được bao bọc trong sự sống viên mãn của Đức Kitô Phục Sinh.

Chúa đã sống lại và đem tới cho ta công trình sáng tạo mới trong ánh sáng cứu độ huy hoàng của Người. Bạn và tôi đã thực sự có quyết định thuộc về công trình sáng tạo mới của Ngài hay chưa? Nếu ta cứ ở lỳ trong yếu đuối, tội lỗi và những việc làm đen tối của ta thì đó là dấu chỉ ta còn đang ở trong thế giới cũ, thế giới của sự sa đọa và hư mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.