Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Gia phả Chúa Giêsu Kitô

Thái Hà (17.12.2021) – Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu của Abraham. Abraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người […]

Đavít sinh Salomôn do bà vợ của Uria; Salomôn sinh Robôam; […]; Giôatham sinh Akhát; Akhát sinh Êdêkia; […]; Giôđa sinh Giêcônia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, […]; Mathan sinh Giacóp, Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. (Mt 1,1-17)

Chúng ta được mời gọi hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm nên những đièu kỳ diệu trong lịch sử cứu độ và trong chính cuộc đời mỗi người. Qua đoạn Tin Mừng, ta khám phá ra ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa trong việc Ngài bày tỏ tình thương với những người tội lỗi; qua đó chúng ta được mời gọi hãy có lòng cảm thông và hy vọng vào tình thương của Ngài. Hơn nữa, qua trình thuật này, chúng ta thấy rõ trong dòng lịch sử cứu đọ hoàn toàn không phải do công trạng của người này hay người kia mà Thiên Chúa ban ơn cứu độ, nhưng là chính do lòng thương xót vô biên của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa là bao la và vô tận, xin ban cho chúng con lòng can đảm và ý thức được sự bất xứng của mình. Chúng con biết tình Chúa luôn yêu thương và che chở, xin cho chúng con luôn mang trong mình niềm hy vọng được CHúa thương cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

(Mt 1,1-17)