Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Biết Chúa

Thái Hà (24.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật”. (Ga 7,1-2.10.25-30)

Dân gian Việt Nam có câu tục ngữ: “Cha nào con nấy”. Trong gia đình, người cha không chỉ là trụ cột mà còn trở thành “thần tượng” của con cái, là tấm gương để các con noi theo. Chính vì thế, những hành động, cử chỉ của người cha rất dễ gây ấn tượng sâu sắc và khiến các con học theo.

Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại cuộc tranh luận của dân chúng về nguồn gốc Đức Giêsu. Để trả lời cho những thắc mắc đó, Đức Giêsu đưa ra hai luận điểm: Một là, Người không chỉ xuất thân từ Nadarét, nhưng Người còn từ Thiên Chúa mà đến. Hai là, Đức Giêsu biết rõ về thiên Chúa, còn dân chúng thì không. Câu nói này đã gây sốc cho dân chúng. Nói với dân riêng của Chúa rằng họ không biết Thiên Chúa thì quả là một điều sỉ nhục đối với họ. Vì thế, họ tìm cách bắt Đức Giêsu.

Còn chúng ta hôm nay đã biết rõ về nguồn gốc của Đức Giêsu, và mối tương quan mật thiết giữa Người với Chúa Cha. Thế nhưng sự hiểu biết này đem lại gì cho đời sống đức tin của chúng ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…