Thứ Sáu Tuần Thánh: “Ta khát”

Thái Hà (15.04.2022) – […] Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường  khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. […] (Ga 18,1-19.42)

Trong chay tịnh và cầu nguyện, cùng với bầu khí thinh lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo Hội cùng hướng về Đấng chịu treo trên thập giá để cứu độ chúng ta. Dù bạn là ai và đang làm gì, hãy dành cho mình một không gian để lắng nghe những lời Người nói với bạn trên thập giá: “Ta khát”. Đó là cơn khát của tình yêu đến tận cùng, chấp nhận trút bỏ vinh quang và chết như một tội nhân. Tất cả những điều ấy là để cứu chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, để chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta hãy mở lòng mình ra đón nhận tình yêu ấy và để cho mình được biến đổi bởi tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Xin hướng dẫn chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.