Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (18.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì; và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình. Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và đầy tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. (Mc 8,34-39)

Vì sao Chúa Giêsu muốn ai theo Người phải từ bỏ chính mình? Đó là vì một khi chấp nhận bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đi ngược với dòng đời. Nếu như người đời đang mải mê chạy theo sự cuồng si của nhục dục thì người môn đệ được mời gọi sự trung thành và khiết tịnh trong bậc sống của mình. Nếu người đời vì tiền tài và danh vọng mà bán rẻ lương tâm, thì người môn đệ được mời gọi xem của cải vật chất như là phương thế để thực thi lòng bác ái của mình. Và nếu như người đời thường lấy mình làm “trung tâm”, thì người môn đệ được mời gọi từ khước ý riêng, để có thể lắng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Bước theo Chúa Giêsu, vác thập giá mình là thế. Vậy bạn có muốn trở thành môn đệ của Người không? Có rất nhiều con đường để đi đến sự diệt vong, nhưng chỉ có một con đường đưa đến hạnh phúc thực sự. Và bạn có tự do để lựa chọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết sự từ bỏ và thập giá là hai phương thế quý giá cho chúng con. Xin giúp chúng con cố gắng tận dụng điều đó, để mang lại vinh quang cho Thiên Chúa và ích lợi phần rỗi cho linh hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.