Thứ Sáu Tuần X Thường Niên: Chung thủy

Thái Hà (14.06.2024) – Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình”. (Mt 5,27-22)

Sống với nhau trọn đời là lời cam kết trong hôn nhân Công Giáo. “Hứa giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời”.

Lời cam kết chung thủy trong đời sống hôn nhân Công Giáo được bao bọc và cam kết bởi niềm tin vào tình yêu thủy chung do Thiên Chúa đặt để. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,6)

Hơn nữa, lời cam kết đó không phải là sự ràng buộc, níu kéo kiên cưỡng, nhưng là lời mời gọi co nngười vươn lên một tình yêu hạnh phúc tràn đầy trong tình yêu Thiên Chúa. Như chính Thiên Chúa đã vẫn luôn trung tín và yêu thương dù con người luôn bất trung, bất tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các đôi vợ chồng luôn trung tín và thủy chung với nhau trọn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…