Thứ Sáu Tuần X Thường Niên: Chớ ngoại tình

Thái Hà (10.06.2022) – Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

“Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. (Mt 5,27-32)

Trong cuộc sống gia đình, sự chung thủy là điều vô cùng quan trọng và quý giá. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay với đầy đủ phương tiện, cùng với nhiều cám dỗ xen lẫn vẻ bề ngoài cuốn hút, dễ dẫn đưa những người vợ hoặc chồng đến việc ngoại tình. Lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa khẳng định rằng ngoại tình là một trọng tội. Vì thế mỗi người chúng ta khi đứng trước những cám dỗ, những hành động đi ngược lại với sự chung thủy thì phải dứt khoát bỏ ngay.

Mọi lý do đưa đến việc ngoại tình đều là những cái cớ biện mình cho sự thiếu thủy chung của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cám dỗ từ những phương tiện truyền thông ngày nay khiến chúng con dễ dàng tiếp cận và thỏa mãn đam mê của thân xác vì thế chúng con dễ dàng phản bội nhau trong đời sống gia đình. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng con, để khi đối diện với cám dỗ chúng con biết dứt khoát loại bỏ, cắt lìa chúng ra khỏi cuộc đời của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.