Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên: Kho tàng trên trời

Thái Hà (23.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó”. (Mt 6,19-23)

Một trong những nguyên nhân khiến con người không hạnh phúc đó chính là họ nhầm lẫn rằng của cải vật chất là thứ có giá trị nhất trong đời sống. Bởi sự lầm tưởng này mà họ dành những tháng ngày trong cuộc đời để theo đuổi chúng, chấp nhận đánh đổi mọi thứ miễn là có nhiều của cải. Thế nhưng, thay vì của cải giúp con người hạnh phúc, chúng lại mang đến nhiều lo lắng và khổ đau.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hã cẩn thận suy xét chọn lựa về các giá trị sống hằng ngày. Thay vì cứu mải mê chạy theo của cải vật chất như mục đích của đời mình, thì hãy “tích trữ kho tàng trên trời” là thi hành các việc bác ái dành cho Chúa và tha nhân. Đối với Chúa, đó là việc tuân giữ các bổn phận như Tin Mừng đã dạy. Đối với tha nhân, đó là thực thi việc chia sẻ, trợ giúp, nâng đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn, đồng thời biết tha thứ và đón nhận nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống thanh thoát để hướng tới kho tàng trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…