Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên: Có được phép rẫy vợ?

Thái Hà (12.08.2022) – Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” (Mt 19,3-12)

Hôn nhân là một bậc sống mà Chúa Giêsu đã nâng lên hàng bí tích và do đó trở thành ơn gọi gia đình. Nghĩa là co nngười cần được chuẩn bị để ý thức trách nhiệm của mình và tự do cam kết sống ơn gọi hôn nhân cách trung thành. Vì thế, dù sống trong ơn gọi nào, để có thể sống trọn vẹn và trung thành, chúng ta luôn cần đến ơn Chúa, và ơn Chúa vẫn luôn tuôn ban cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng nhìn vào thực tế, không ít gia đình Công giáo đã tan vỡ. Câu hỏi đặt ra là, “ơn Chúa ở đâu sao không trợ giúp họ?” Như đã nói, ơn Thiên Chúa vẫn luôn được trao ban, nhưng có lãnh nhận không là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Mỗi bí tích đều ban ân sủng, nhưng đồng thời cũng kèm theo điều kiện để lãnh nhận ân sủng đó. Với bí tích hôn phối, điều kiện để lãnh nhận ân sủng là hãy trung thành thực hiện những điều mà đôi bạn đã cam kết với nhau trong ngày thành hôn của mình. Càng thực hiện lời cam kết, ân sủng sẽ càng tuôn ban giúp ta sống lời cam kết ấy. Thế nên, ơn Thiên Chúa ban và sự cộng tác của con người luôn là hai yếu tố sóng hành để sống một ơn gọi.

Cầu nguyện: Thiên Chúa là Đấng đã tái tạo chúng con bằng hồng ân cứu chuộc. Vì thế, xin Ngài canh tân tình yêu chúng con, xin cho tình yêu chúng con được hòa nhập vào tình yêu thần thiêng của Chúa, để chúng con sống trọn vẹn ơn gọi của mình theo đúng chương trình của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.