Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên: Hạt giống nảy mầm

Thái Hà (28.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”. (Mt 13,18-23)

Khi gieo trồng, muốn hạt giống phát triển tốt, người nông dân phải chú ý đến rất nhiều yếu tố như: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Có như vậy, hạt giống mới được nảy mầm và sinh nhiều hoa trái.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giải thích ngụ ngôn gieo giống mà Người đã nói trước đó. Người cho thấy, trước hạt giống Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mối người, có những thái độ đón nhận khác nhau. Lời Chúa chỉ phát sinh hoa trái khi được đón nhận bởi kẻ biết lắng nghe và thấu hiểu.

Bổn phận của chúng ta, những Kitô hữu, khi đón nhận hạt giống Lời thì cũng cần phải chăm bón cho hạt giống ấy. Cần phải chuyên cần “nhất nghe, nhì niệm, tam hành, tứ sẻ” (lắng nghe, suy niệm, thực hành và chia sẻ); để từ đó, hạt giống Tin Mừng được nảy mầm, lớn lên, sinh hoa kết trái yêu thương cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa và sẵn sàng thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…