Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: Vác Thập Giá theo Thầy

Thái Hà (05.08.2022) – Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

Thầy bảo thật các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người. (Mt 16,14-28)

Con người thời nay đã quen với những khái niệm thu góp, tích trữ hãy nhận lãnh mà dường như quên mất nhứng khái niệm trao ban, chia sẻ hay từ bỏ. Nguyên nhân của điều này là do con người đặt lợi ích của bản thân lên trên những giá trị cộng đồng hay công ích. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một thái độ từ bỏ cách triệt để, từ bỏ cả những điều chugns ta đáng được hưởng dùng, hầu có thể sẵn sàng bước theo Người trên hành trình tiến về kho tàng vĩnh cửu nơi Nước Trời. Từ bỏ không phải là một sự trốn đời hay từ chối thực tại. Từ bỏ mà Chúa Giêsu mời gọi chính là đón nhận những gì chúng ta được Thiên Chúa trao ban, với những khó khăn trong cuộc đời, để dâng tất cả lên Ngài trong lòng tín thác và trông cậy hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết trao ban và mở lòng ra với những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin cho chúng con dám từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính để chỉ khao khát tìm kiếm một mình Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.