Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên: Dấu chỉ

Thái Hà (22.10.2021) – Đức Giêsu nói với những kẻ đạo đức giả rằng còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? (Lc 12,54-59)

Thánh ngữ Việt Nam có câu: “Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy; cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi”.

Đức Giêsu khen ngợi những người Do Thái, họ biết nhìn những hiện tượng thiên nhiên để đoán trước thời tiết sẽ xảy ra. Thế nhưng, Người cũng chê trách họ không nhận ra ý nghĩa lời giảng và việc Người làm để nhận ra dấu chỉ đã đến thời cuối cùng của lịch sử cứu độ, thời của sự sám hối và ăn năn.

Ngày nay, chúng ta cũng có đôi nét tương đồng với người Do Thái ngày xưa. Thật vậy, với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật ngày nay, chúng ta có thể sự báo những thiên tai như sóng thần, bão lũ, hoặc dự báo tình hình kinh tế chính trị,… Thế nhưng, trên bình diện tâm linh, chúng ta có thái độ lơ là hoặc làm ngơ trước những dấu chỉ mời gọi tỉnh thức, sám hối và trở về với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra thánh ý Ngài trong từng biến cố của đời sống, hầu chúng con biết thực thi trọn vẹn lời mời gọi của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…