Thứ Tư Lễ Kính Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Laterano: Giữ gìn nhà Cha

Thái Hà (09.11.2022) – Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? ” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? ” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. (Ga 2,13-22)

Đền thờ Giêrusalem là nơi người Do Thái đến để thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan đã cho ta thấy bức tranh toàn cảnh của đền thờ, nơi rất nhộn nhịp với những dịch vụ mua bán, đổi chác. Khi thấy điều đó, Chúa Giêsu đã giận dữ đánh đuổi những kẻ đang buôn bán trong đó. Vì Người thấy nhà Cha mình đang bị con người làm nó ra ô uế, khi biến nơi thờ phượng thành nơi mua bán. Đi xa hơn, Thiên Chúa đang dần trở thành một công cụ cho người ta tìm kiếm những lợi ích trần thế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Người thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng con, giúp tâm hồn chúng con thoát khỏi những toan tính vụn vặt tầm thường của thế gian, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ đáng cho Chúa ngự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.