Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Anre Kim, Phaolo Chung Và Các Bạn Tử Đạo

Thái Hà (20.09.2023) – Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”. (Lc 7,31-35)

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại những phản ứng và nhận định sai lạc của dân chúng về ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Đứng trước bối cảnh đó, Đức Giêsu đã kết luận thật chí lý rằng: “Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.

Lời khẳng định của Đức Giêsu ẩn chứa một lời xác tín sâu xa rằng. con cái của Đức Khôn Ngoan là những người tin nhận Đức Giêsu, và như vậy là thể hiện ý định của Thiên Chúa. Họ thật là con cái Thiên Chúa. Trái lại, các kinh sư, Phariseu và các nhà thông luật là những người không muốn theo ý Chúa, mà chỉ muốn theo ý riêng mình. Thánh Anr Kim Têgon, Phaolo Chung và các bạn tử đạo đã nêu gương đức tin nơi Thiên Chúa bằng việc làm chứng cho đức tin đến hơi thở cuối cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng trí con để con tin nhận và sống theo giáo huấn của Chúa, ngõ hầu ngày càng tiến tới trên con đường làm con cái của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…