Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu: Sống chứng nhân

Thái Hà (13.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa […] vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”. (Lc 6,20-26)

Trong tuần tĩnh tâm giáo triều Rôma năm 2000, Đức Gioan Phaolô II đã tỏ lòng cám ơn chân thành vì chứng từ đức tin của một vị chứng nhân hy vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã chịu đau khổ vì đức tinm đã can đảm chịu đựng năm tháng ngục tù và thiếu thốn, và chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên trong những lúc thê thảm nhất.

Qua những mối phúc và những điều khốn trong Tin Mừng, người môn đệ nhìn thấy con đường mà chính Thầy đã đi, đã nếm trải, nhờ đó họ can đảm tiếp bước để làm chứng cho tình thương Chúa và trở nên người môn đệ đích thực.

Thánh Gioan Kim Khẩu mà chúng ta mừng kính hôm nay minh chứng cho mẫu người môn đệ đích thực này. Ngài không ngần ngại lên tiếng phản bác thế quyền và giáo quyền đang sống trong sa đọa, đi trái luật của Chúa. Vì tình yêu với Đức Giêsu, ngài sẵn sàng gánh chịu sự ganh ghét, thù oán và sống cảnh tù dày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng can đảm để sống đời chứng nhân cho Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…