Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Irenêô: Thái độ lưỡng phân phi lý

Thái Hà (28.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi”. (Mt 7,15-20)

Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: “Có một thái độ lưỡng phân phi lý khi mong muốn sống với Chúa Giêsu mà không cần Hội Thánh, theo Chúa Giêsu những không cần Hội Thánh. Thái độ này cũng giống như cung cách của các ngôn sứ giả: họ đội lốt chiên, nhưng thực chất bên trong là sói.”

Mỗi Kitô hữu được mời gọi chọn cho mình một lối sống thiện toàn theo giương Đức Giêsu. Đó là lối sống thật sự cuất phát từ bên trong, từ sự kết hiệp thẳm sâu với Chúa cho tới hành vi bác ái bên ngoài. Thiên Chúa không cần lối sống đạo đức giả, nhưng Người cần những hy sinh âm thầm và một tấm lòng ngay chính.

Thánh Irenêô là tấm gương rõ nét để mỗi tín hữu noi theo. Trong lúc Giáo Hội phải đối diện với nhiều ngôn sứ giả cũng những học thuyết sai lạc, ngài đã ra sức viết lách để bảo vệ đạo Chúa và rập đời mình theo tinh thần Tin Mừng. Ở nơi ngài, lời nói và đời sống đi đôi với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống chân thật trong lời nói và việc làm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…