Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Polycarp: “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”

Thái Hà (23.02.2022) – Khi ấy, môn đệ Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”. (Mc 9,37-39)

Đôi khi, các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn quan niệm về sự độc quyền trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, như biểu hiện của Gioan: “kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống với một thái độ và tâm tình cởi mở trong cái nhìn đức tin, bởi mọi sự tốt lành đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và những ai sống với lương tâm ngay lành, họ cũng thuộc về Ngài.

Vì tất cả mọi người đều được mời gọi quy tụ nơi Thiên Chúa, nên “Ngài là Đấng chăm sóc mọi người với tình phụ tử và muốn cho toàn thể nhân loại liên kết thành một gia đình và đối xử với nhau trong tình huynh đệ” (GS, số 24).

Do vậy, mỗi người tín hữu được mời gọi ra khỏi “cái khung” hẹp hòi và ích kỷ trong đời sống đạo của mình, để sẵn sàng mở lòng đón nhận và trân trọng những giá trị tốt lành của anh chị em lương dân như: kính nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, tu tâm tích đức, chan hòa với mọi người… Qua đó, Chúa Thánh Thần gieo vào tâm hồn họ những hạt giống đức tin. Nhờ đó, mỗi Kitô hữu sẵn sàng khơi lên trong họ, và giúp họ được nảy mầm hạt giống ấy, trong việc nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành và là Nguồn mạch sự thiện hảo của con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn – suy nghĩ và hành động của chúng con để chúng con mặc lấy trái tim rộng mở và bao dung của Chúa, biết đón nhận tất cả mọi người xung quanh và là hình ảnh sống động của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.