Thứ Tư Lễ Thánh Stêphanô Hungary: Hiệp lực

Thái Hà (16.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,15-20)

Có một câu chuyện kể về việc đàn chim bồ câu bị sa lưới. Sau đó, cả đàn đã hợp lực cắn rách một lỗ nhỏ trên lưới, nhờ đó chim đầu đàn đã thoát ra. Nó bay đến nhờ đàn chuột giúp đỡ, và cả đàn bồ câu thoát nạn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ cách thức cầu xin thế nào cho hiệu quả. Đó là sự hiệp lực. Hiệp lực là đồng tâm nhất trí với nhau để thực hiện một điều gì đó. Khi các môn đệ hiệp lực để cầu nguyện thì Chúa Cha sẽ ban ơn cho họ. Bên cạnh đó, khi hiệp lực thì các môn đệ dễ dàng sửa lỗi nhau hơn vì hiệp lực là chấp nhận những thiếu sót của nhau.

Cộng đoàn Kitô hữu là những người cùng sống niềm tin vào Chúa Kitô. Do đó, nơi những Kitô hữu này cần có sự hiệp lực với nhau qua lời cầu nguyện, trong mọi việc làm để trở nên nhân chứng của Đạo Yêu Thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chú củng cố mối dây hiệp nhất của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…