Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Phục vụ

Thái Hà (08.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. (Mt 20,17-28)

Yêu thương – khiêm nhường – phục vụ là những khẩu hiệu phổ biến và đặc trưng của các hội đoàn Kitô hữu. Đó cũng là những đặc tính quan trọng trong Kitô giáo.

Thật vậy, Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, vì yêu đã xuống thế làm người. Người đến với tư cách một vị vua của trời đất nhưng không phải để được người ta phục vụ, mà để phục vụ mọi người và trở nên mẫu gương để dạy mọi người biết hiến thân phục vụ người khác. Người cũng cho thấy sự tương phản giữa cái nhìn của Thiên Chúa và của loài người về sự cao trọng. Sự cao trọng của Chúa là khiêm nhu phục vụ, đối lập với sự phô trương kẻ cả nơi con người.

Thánh Gioan Thiên Chúa là một mẫu gương cho chúng ta noi theo về sự khiêm nhu phục vụ. Từ một người lãng quên Thiên Chúa, ngài đã hoán cải và hiến thân trọn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ và bệnh tật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Chúa và thánh Gioan dân thân phục vụ mọi người cách vô vị lợi mà không mong được đáp đền. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…