Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Tuân giữ luật Chúa

Thái Hà (10.03.2021) – Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (Mt 5,17-19)

Một trong những yếu tố tạo nên thành công cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là tính kỷ luật. Cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ rằng: “Thầy Park làn gười khá cởi mở hòa đồng, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc và đề cao tính kỷ luật trong luyện tập cũng như trong sinh hoạt. Thầy đã đưa ra một số quy định, nội quy, và yêu cầu các học trò phải chấp hành gần như tuyệt đối”.

Đức Giêsu cũng luôn mời mỗi người chúng ta nghiêm túc tuân giữ lề luật đã được Người kiện toàn. Luật ấy là các lời giáo huấn của Người mà các môn đệ đã nghe, tuân giữ và truyền lại cho chúng ta.

Con người thời nay thích tự do nên dị ứng với luật lệ. Một thứ tự do không luật lệ đã ngăn họ biết rằng: Trung tín với những đòi hỏi nhỏ bé của các điều răng chỉ vì yêu, và “dạy người ta nên mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,20), chính là con đường dẫn đến hạnh phcú mai sau cho người môn đệ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước một thế giới luôn thay đổi, xin cho con chọn Chúa và theo Chúa qua việc sống đúng luật Chúa truyền ban mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…