Thứ Tư Tuần III Thường Niên: “Ai có tai thì hãy nghe”

Thái Hà (26.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm”. (Mc 4,1-20)

Thánh sử Máccô đã thuật lại cho ta thấy có rất nhiều người đến với Chúa Giêsu để nghe Người giảng dạy. Dân chúng đông đến nỗi người phải xuống thuyền để giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Người đã nói với họ dụ ngôn người gieo hạt giống. Dụ ngôn cho thấy hạt giống là Lời Chúa rơi xuống các mảnh đất khác nhau, sinh ra những kết quả khác nhau. Và điều làm khác nhau giữa mảnh đất tâm hồn chúng ta không gì khác hơn chính là thái độ đón nhận Lời Chúa. Chúng ta đến với Lời trong thái độ nào, như thể đó là một loại văn chương, một đề tài nghiên cứu, hay là lời mời gọi của Chúa, Đấng yêu thương chúng ta? Chính thái độ này làm nên sự khác nhau giữa người biết Kinh Thánh và người sống Kinh Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con có thể nghe và yêu mến Lời của Chúa Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.