Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ta là sự sáng thế gian

Thái Hà (11.05.2022) – Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” (Ga 12,44-50)

Chúa Giêsu khẳng định Người là ánh sáng thế gian, và những ai tin vào Người sẽ không còn đi trong tăm tối. Như thế, đối với Chúa, tin là được khai sáng. Đức tin sẽ dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối của sự ngu dốt, sai lầm, sự dữ và tội lỗi. Nhưng làm sao để biết mình tin và đang đi trong ánh sáng? Chúa Giêsu nói: tin là lắng nghe và tuân giữ Lời Người. Thánh Gioan cho biết bằng chứng nào chúng ta biết mình đang có ánh sáng, đó là: “Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì lại ở trong ánh sáng… Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng” (1Ga 2,9-11). Chúng ta có đang tin vào Chúa Giêsu và đang được ánh sáng Người soi dẫn hay không?

Cầu nguyện: Lạy Cha, thế giới này vẫn còn đang chìm ngập trong bóng tối. Xin cho Ánh Sáng là Đức Kitô chiếu sáng mọi tâm hồn người thế chúng con. Xin cho chúng con phản chiếu Ánh sáng Đức Kitô bằng chính đời sống chúng con để chiếu soi vào những nơi u tối của thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.