Thứ Tư Tuần Thánh: Phản bội

Thái Hà (05.04.2023) – Đức Giêsu đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy, […] Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” (Mt 26,14-25)

Trong thánh lễ Thứ Tư Tuần Thánh tại nhà nguyện Mácta, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Thứ Tư Thánh này cũng được gọi là thứ tư phản bội. Ngày mà sự phản bội của Giuđa được nhấn mạnh trong Giáo hội”.

Sự phản bội của Giuđa thường được coi là hình ảnh thu nhỏ của sự ác. Nhắc đến Giuđa, chúng ta thường nghĩ ông khác hẳn so với các môn đệ khác. Tuy nhiên, Tin Mừng thuật lại, khi Đức Giêsu tiên báo một người trong các ông sẽ nộp Người, không ai nghi ngờ Giuđa cả. Tất cả đều hỏi: “Thưa Thầy, có phải con không?”. Có vẻ như từ bên ngoài, Giuđa không có gì khác thường. Quả thật, ngoài Thiên Chúa, không ai biết được bên trong dáng vẻ hào nhoáng, người ta đang suy tính điều gì?

Nhìn vào Giuđa, chúng ta có thấy thấp thoáng hình ảnh của mình không? Khi chúng ta không dám lên tiếng bênh vực chân lý, khi chúng ta không dám tuyên xưng niềm tin, hay khi chúng ta phạm tội; chẳng phải đó là lúc chúng ta đang phản bội Chúa đó sao?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những đau khổ Chúa chịu trong cuộc thương khó củng cố đức tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…