Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh: “Thầy là cây nho thật”

Thái Hà (18.05.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,1-8)

Bạo lực, chiến tranh, kỳ thị sắc tộc, màu da, tôn giáo vẫn diễn ra trên toàn thế giới chỉ vì con người không còn “yêu thương” nhau, nên họ không còn một tiếng nói chung. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay lại một lần nữa nói với chúng ta: hãy ở lại trong “tình yêu” của Thiên Chúa, như nhành nho gắn liền với cây nho. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới sinh được hoa trái là sự thật, là hòa bình, là sự yêu thương lan tỏa nơi tất cả mọi người. Chúng ta là anh em với nhau có cùng một Cha trên trời, là những nhành nho xuất phát từ cây nho thật là chính Chúa Giêsu Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.