Thứ Tư Tuần VI Mùa Chay: Tin tưởng và lắng nghe Lời Chúa

Thái Hà (29.03.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa… (Ga 5,17-30)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, Thánh Giút-ti-nô viết: Thiên Chúa sai Ngôi Lời của Người là Đức Giêsu Kitô đến xét xử thế gian, và ban cho ta sự sống sung mãn đời đời. Lời dạy của Đức Giêsu cứu ta khỏi chết về mặt thiêng liêng ngay từ đời này, và khỏi chết về mặt thể xác trong ngày tận thế.

Người Do Thái vô cùng căm phẫn Đức Giêsu vì Người đã ngang nhiên vi phạm luật ngày sabát, lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình. Thái độ nệ luật và sự cố chấp đã khiến họ không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vì thế, họ đã không tin vào lời Người giảng dạy.

Trải qua hơn 2000 năm, vẫn còn nhiều người không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nên đã không vâng theo Lời Người. Thật thế, trong khi Đức Giêsu dạy hãy yêu thương tha thứ, vợ chộng chung thủy, không được giết người,… thì họ lại trả thù, ly dị và phá thai,…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lời Chúa là chân lý và là sự sống, xin cho chúng con biết vâng theo lời Ngài để được sự sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.