Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Đừng để tay trái biết việc tay phải làm

Thái Hà (15.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. (Mt 6,1-6.16-18)

Cầu nguyện là sống tương quan với Chúa và bác ái là sống tương quan với tha nhân. Vậy mà đã không ít lần chúng ta sử dụng đời sống cầu nguyện và việc bác ái như là phương tiện nhằm chứng tỏ lòng đạo đức, thể hiện lòng bao dung của mình. Chúa Giêsu đã lên án thói đạo đức giả ấy khi Người khiển trách cách những những người Pharisêu cầu nguyện, ăn chay, bố thí…  Rõ ràng việc đạo đức họ làm là tốt, thế nhưng mục đích và cách thức thực hiện đã tố cáo sự giả tạo bên trong của họ. Chính vì thế, Chúa Giêsu răn dạy chúng ta hãy cẩn thận và đừng phô trương trong những thực hành đạo đức chỉ giúp ta có được sự khen ngợi của người đời thường lại mất công phúc trước mặt Thiên Chúa – Đấng thấu suốt những gì kín ẩn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi cầu nguyện và làm việc bác ái, xin cho con biết thực thi vì lòng mến Chúa yêu người hơn là tìm sự vinh danh và ngợi khen. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.