Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: Hạt gieo đất tốt

Thái Hà (20.07.2022) – Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,1-9)

Người nông dân nào cũng mong hạt giống của họ được gieo trên đất tốt, để đến khi thu hoạch có được năng suất cao. Thiên Chúa cũng muốn Lời của Ngài được gieo vào những mảnh đất tốt là tâm hồn của mỗi Người chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hằng ngày hãy vun xới mảnh đất ấy bằng những việc lành phúc đức, để khi Lời gieo vào thì bám rễ sâu và sinh được nhiều bông hạt. Vì mang thân phận con người mỏng dòn, yếu đuối nên đôi khi chúng ta không biết rằng tự sức của chúng ta không thể làm cho mảnh vườn tâm hồn của mình trở nên tươi tốt được nhưng phải trông cậy vào ơn Chúa và năng lãnh nhận các bí tích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng trí chúng con mở ra để đón nhận Lời Chúa cách tích cực những gì chúng con nói và làm trở nên hoa trái thánh thiện cho người khác và cho chính chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.