Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên: Phúc cho anh em là kẻ nghèo khó

Thái Hà (07.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”. (Lc 6,20-26)

Trong cuộc sống ngày nay, người Kitô hữu luôn phải đối mặt với sự giằng co, một đàng là các giá trị Nước Trời, đàng khác là đối diện với một thế giới đề cao giá trị vật chất như hiện nay. Con đường vật chất là con đường dễ dàng và rộng rãi. Con đường ấy có quyền cao chức trọng, được hưởng thụ và được nhiều người thán phục và khen ngợi. Còn chọn giá trị Nước Trời là ta chọn đi con đường hẹp. Con đường của nhẫn nhục và hy sinh, của nước mắt và tủi hờn, thậm chí đánh đổi mạng sống mình vì các giá trị đó. Tuy nhiên, chỉ có các giá trị Nước Trời là vững bền và làm cho con người ngày càng hoàn thiện hơn, còn giá trị trần thế chỉ là phương tiện rồi cũng sẽ qua đi với thời gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng các của cải tần thế như là phương tiện để tìm kiếm Nước Trời. Để nhờ đó, chúng con được hưởng ơn cứu độ và vui hưởng hạnh phúc đích thực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.