Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên: Trung thành đến cùng

Thái Hà (28.09.2022) – Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chế; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. (Lc 9,57-62)

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho thấy sự đòi buộc quyết liệt của những người theo Chúa: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Tại sao Chúa lại đòi hỏi quyết liệt như thế?

Con người có tính hay thay đổi. Họ thấy đi theo Chúa được nhiều mối lợi nên họ muốn đi theo Người. Nhưng khi gặp thử thách thì họ ngã lòng ngay. Những lúc chần chừ, họ sẽ dễ thay đổi ý kiến. Do đó, khi những người theo Chúa xin trì hoãn việc theo Người với lý do hợp lý nhất: “cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã” hay “Xin cho phép tôi đi chon cha tôi trước đã” thì Người đã từ chối. Điều này cũng cho thấy Chúa đòi hỏi chúng ta phải ưu tiên Thiên Chúa trên cả cha mẹ hay những điều hợp lý. Và ơn gọi của mỗi chúng ta không xuất phát từ chúng ta nhưng xuất phát từ Thiên Chúa. Người gọi những kẻ Người muốn đến với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã thương chọn gọi con bước theo Chúa. Xin cho con biết luôn trung thành bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết luôn đặt Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.