Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên: Làm chứng

Thái Hà (25.11.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù… Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy”. (Lc 21,12-19)

Năm 1989, một nhóm người vũ trang đã xâm nhập vào môi trường đại học ở Trung Mỹ và giết sáu linh mục Dòng Tên cùng hai mẹ con người nấu ăn. Nguyên do, những linh mục này đã lên tiếng cho người nghèo khổ. Họ phản đối những bất công trong xã hội và cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm đã khiến hơn 70 ngàn người chết.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại mà các môn đệ của Người sẽ phải trải qua. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng bảo đảm rằng, những ai trung thành làm chưng cho đến cùng thì “một sợi tóc trên đầu cũng không bị mất”. Họ sẽ nhận được sự sống viên mãn trong Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng, con đường đưa đến hạnh phúc đích thực chính là con đường khổ giá Chúa đã đi qua, xin cho chúng con luôn can đảm làm chứng cho Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…