Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục

Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa, hôm nay, Thứ Tư ngày 3 tháng 7 năm 2024, vào lúc 8 giờ 30 sáng, tại Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã chủ sự thành lễ và phong chức cho 12 linh mục và 13 phó tế thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trong số các thầy tiến chức hôm nay, đặc biệt có 2 thầy ứng viên Phó tế và 2 thầy ứng viên Linh mục là những người con xuất thân từ các đồng bào sắc tộc M’nông, Tày, Jarai ở Tây nguyên và Tây Bắc.

Như vậy, với việc truyền chức phó tế và Linh mục hôm nay, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện nay có tổng cộng 386 thành viên, trong đó có 268 Linh mục, 63 Thầy đã khấn trọn, 55 Thầy chưa khấn trọn. Con số của toàn Hội Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới hiện nay có 4.527 tu sĩ thừa sai, trong đó gồm 60 Giám mục, 3.422 Linh mục đang hiện diện và mục vụ trên 80 quốc gia.

Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho quý Cha, quý Thầy của nhà Dòng luôn luôn trung thành dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng theo linh đạo và đặc sủng của thánh sáng lập Anphongsô.

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam