Toà Thánh chỉ được báo về vụ thuyên chuyển Đức Cha Thẩm Bân đến Thượng Hải vài ngày trước

Tín hữu Công giáo Trung Quốc

Ngày 4/4/2023, Đức cha Giuse Thẩm Bân (Joseph Shen Bin), Giám mục Giáo phận Hải Môn, đã nhậm chức tại Giáo phận Thượng Hải. Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết: “Tòa Thánh đã được thông báo vài ngày trước về quyết định của chính quyền Trung Quốc. Hiện tại không có gì để nói về đánh giá của Tòa Thánh.”

Trong thông cáo gửi đến các ký giả hôm 4/4/2023, ông Bruni nói rằng “Tòa Thánh đã được thông báo cách đây vài ngày về quyết định của chính quyền Trung Quốc” về việc thuyên chuyển Đức Giám mục và “được biết từ các phương tiện truyền thông về việc nhậm chức sáng nay.” Ông nói thêm, “hiện tại tôi không có gì để nói về đánh giá của Tòa thánh về vấn đề này.”

Đức cha Giuse Thẩm Bân 

Đức cha Giuse Thẩm Bân sinh năm 1970 tại thành phố Tề Đông, trong một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời. Sau khi hoàn thành chương trình triết học và thần học, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 1/10/1996. Ngài là linh mục chính xứ và sau đó cũng là Tổng Đại diện của giáo phận Hải Môn cho đến năm 2008. Sau khi Đức cha Dư Thừa Tài (Yu Chengcai) qua đời, ngài điều hành giáo phận với tư cách là giám quản giáo phận. Ngày 21/4/2010, ngài được tấn phong Giám mục Hải Môn với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha và sự công nhận của chính quyền.

Đức cha Tađêô Mã Đạt Khâm

Tại Thượng Hải còn có Đức cha Tađêô Mã Đạt Khâm, được tấn phong giám mục phụ tá vào tháng 6 năm 2012, khi giáo phận vẫn còn do Đức cha Aloisiô Kim Lỗ Hiền (Jin Luxian), Dòng Tên, lãnh đạo. Đức cha Mã Đạt Khâm đã được chọn làm giám mục với sự đồng ý của cả Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh. Sau đó, ngay từ ngày thụ phong giám mục, ngài đã bị câu lưu trong chủng viện Thượng Hải, bởi vì vào cuối nghi thức thánh hiến, ngài đã bày tỏ ý định không tham gia Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc đã rút lại việc phê chuẩn cho phép ngài thực hiện thừa tác vụ giám mục và cũng cấm ngài thực thi công khai chức linh mục trong hai năm. Trong suốt thời gian qua, Tòa Thánh đã công nhận và tiếp tục công nhận Đức cha Đạt Khâm là giám mục phụ tá của Thượng Hải.

Hồng Thủy – Vatican News