Tổng Giáo Phận Hà Nội: Thông báo truyền chức Phó tế

THÔNG BÁO
TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ NĂM 2024

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội, vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Nhà thờ Chính Tòa thánh Giu-se Hà Nội.

1. Phê-rô Trần Văn Biên, sinh năm 1991, Giáo xứ Tướng Loát.

2Giu-se Vũ Công Chính, sinh năm 1989, Giáo xứ Hà Ngoại.

3. An-tôn Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1987, Giáo họ Thiên, Giáo xứ Tràng Duệ.

4. Giu-se Phạm Văn Huy, sinh năm 1989, Giáo xứ Vạn Điểm.

5. Giu-se Trần Văn Hưng, sinh năm 1993, Giáo họ Đông Mỹ, Giáo xứ Tụy Hiền.

6. Giu-se Lê Văn Khanh, sinh năm 1985, Giáo xứ Tụy Hiền.

7. Giu-se Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1990, Giáo xứ Yên Mỹ.

8. An-tôn Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1990, Giáo xứ Bút Đông.

9. Giu-se Nguyễn Văn Ngũ, sinh năm 1989, Giáo xứ Tân Độ.

10. Giu-se Trần Văn Nhuận, sinh năm 1985, Giáo xứ Đồng Đội.

11. Gio-an Phạm Văn Phúc, sinh năm 1991, Giáo xứ An Lộc.

12. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Văn Quốc, sinh năm 1990, Giáo xứ Văn Quán.

13. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1988, Giáo xứ Cẩm Sơn.

14. Giu-se Trần Hữu Sức, sinh năm 1987, Giáo họ Phương Trà, Giáo xứ Trung Kỳ.

15. Giuse Bùi Ngọc Tân, sinh năm 1986, Giáo họ Trung Phu, Giáo xứ Trình Xuyên.

16. Giu-se Lương Đức Thanh, sinh năm 1991, Giáo xứ Lảnh Trì.

17. Giu-se Phạm Văn Thoại, sinh năm 1992, Giáo xứ Vạn Điểm.

18. Giu-se Trần Xuân Thủy, sinh năm 1992, Giáo họ Nhà Tòa, Giáo xứ Cát Lại.

19. Giu-se Trần Văn Tuân, sinh năm 1990, Giáo xứ Đinh Đồng.

20. An-tôn Đặng Đình Vượng, sinh năm 1989, Giáo xứ Đại Ơn.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh. Ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Ngày 21 tháng 03 năm 2024

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

NBXin quý cha đọc thông báo Truyền chức Phó tế vào 3 Chúa nhật ngày: 24/03; 31/03 và 07/04.  Xin thông báo trên bảng tin của giáo xứ. Xin cám ơn.