Trực tiếp: Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ nhất

Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 hàng năm. Năm nay, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, cũng gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) sẽ tổ chức ba ngày trọng thể mừng kính Mẹ ( Thứ Ba, Tư, Năm – 25,26,27/06/2024)

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong thánh lễ ngày thứ nhất