Trực tuyến: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời trong DCCT – 02/07/2024

Trong hai ngày, Thứ Ba và Thứ Tư (02,03/07/2024), tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (38 Kỳ Đồng, Q3,Tp.HCM) sẽ có Thánh lễ tuyên khấn Dòng cũng như Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cụ thể:

Vào lúc 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 02/07 Thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 10 tập sinh và tuyên khấn trọn đời của 12 thầy.

Vào lúc 08 giờ 30, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ truyền chức Phó tế cho 12 thầy và truyền chức linh mục cho 13 thầy.

Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy chuẩn bị tâm hồn để tuyên khấn và chịu chức thánh. Xin Chúa ban cho quý thầy, quý tân chức lòng yêu mến Chúa và ơn bền đỗ trong ơn gọi.

TUYÊN KHẤN DÒNG