Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế: Thánh lễ nhậm chức bề trên của cha Giuse Nguyễn Văn Hội

Lúc 17 giờ 30, Thứ Hai, 15.05.2023, Thánh lễ nhậm chức Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội của cha Giuse Nguyễn Văn Hội đã diễn ra tại nhà nguyện của Tu viện.

Cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Thánh lễ có sự tham dự của cha Gioan.B Nguyễn Thanh Bích, Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, đặc trách vùng Miền Bắc; quý cha Bề trên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Phú Tảo – Hải Dương và Cao Bình – Cao Bằng; cùng quý cha quý thầy trong các cộng đoàn Cao Bằng, Nà Phặc, Phú Tảo, Hà Nội. Ngoài ra còn có đại diện hội đồng mục vụ Giáo xứ Phú Tảo, Hải Dương cũng như Hội đồng mục vụ Giáo xứ Thái Hà.

Trong lời đầu Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư, đại diện Tỉnh Dòng đã nói lên lời cám ơn cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, nguyên Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà. Ngài đã hy sinh với lòng đạo đức, nhiệt thành làm Bề trên cũng như chánh xứ nhiều nhiệm kỳ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và chánh xứ Thái Hà. Trong 30 năm, từ năm 1994 đến nay, ngoài 7 năm làm Giám đốc Học viện tại Sài Gòn, thời gian còn lại ngài đã phục vụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Tu viện cũng như Giáo xứ được phát triển như ngày nay cũng nhờ công lớn của ngài. Ngài thôi chức Bề trên Tu viện và chánh xứ, nhưng vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội để phục vụ trong tư cách là một thành viên của Tu viện.

Cha Giuse Đỗ Đình Tư cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho cha tân Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội. Trước khi vâng lời về làm Bề trên Tu viện Hà Nội, ngài đang là Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế và chánh xứ Giáo xứ Phú Tảo, Hải Dương.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Đỗ Đình Tư nhắc đến điều được Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng nhấn mạnh trong một tác phẩm của ngài, đó là lòng yêu mến Chúa Giêsu và thực thi Thánh ý Người. Ngài mời gọi anh em tu sĩ trong Cộng đoàn cũng như cha tân Bề trên hãy có lòng yêu mến Chúa Giêsu, rập khuôn đời mình theo Chúa Giêsu và cùng nhau tìm Thánh Ý Chúa để sống đời tu và làm công việc mục vụ, cũng loan báo Tin Mừng trong tư cách là một cộng đoàn.

Cha tân Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội đã tuyên xưng đức tin và hứa trung thành với đức tin tông truyền của Hội Thánh Công Giáo. Sau đó ngài đặt tay trên Kinh Thánh để bày tỏ sự trung thành. Sau lời tuyên xưng đức tin của cha tân Bề trên, quý cha quý thầy đã lên chúc mừng và bày tỏ sự hiệp thông với ngài.

Theo thỉnh nguyện thư của cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã có quyết định đặt cha tân Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội làm chánh xứ Giáo xứ Thái Hà. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 15.06.2023 tới đây.

Cha tân Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Giuse Nguyễn Văn Hội sinh năm 1974, khấn Dòng năm 2000 và lãnh sứ vụ linh mục năm 2007. Ngài đã lấy bằng tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại Pháp và hiện ngài đang giảng dạy tại nhiều chủng viện, học viện tại Việt Nam.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hội được đặt làm Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đây là một trong ba tu viện lớn và có bề dày lịch sử của Tỉnh Dòng Chúa Chúa Cứu Thế Việt Nam (Huế – Hà Nội – Sài Gòn). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội được thành lập năm 1929. Trước năm 1954, tu viện có Nhà Tập và Học viện đào tạo các linh mục tương lai của Dòng. Hiện tu viện có hơn 10 tu sĩ. Gắn liền với tu viện là Giáo xứ Thái Hà, nơi nhiều anh chị em di dân Công Giáo tại các tỉnh đang học tập, làm ăn tại Hà Nội đến tham dự thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo. Nơi đây cũng được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, những người con yêu mến Mẹ Maria dưới tước hiện Mẹ Hằng Cứu Giúp đến tham dự các giờ hành hương, nhất là vào mỗi ngày thứ Thứ Bảy.

Truyền Thông Thái Hà