TUỔI CỦA DÒNG GIỐNG LOÀI NGƯỜI

Người ta tìm thấy những bộ xương người được cho là đã có trên ba triệu năm. Theo thánh kinh, toàn bộ trái đất chỉ mới có sáu ngàn năm. Chúng ta có thể tin rằng loài người đã có ba triệu năm tuổi được không?

     Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào sự hiểu biết của bạn về Thánh kinh, về tôn giáo, về Thiên Chúa, và cả về khoa học nữa.

     Giáo lý Công giáo hoàn toàn không ngăn cấm chúng ta chấp nhận một niên đại nào đó của dòng giống loài người. Thiên Chúa không dùng Thánh kinh để dạy chúng ta về khảo cổ học, cổ sinh vật học, hoặc là lịch sử. Thánh kinh là câu chuyện về kế hoạch Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Thánh kinh là cuốn sách về đức tin, chứ không phải là những thông tin về khoa học, kỹ thuật.

     Điều này đặc biệt hiểu về 11 chương đầu sách Sáng thế, kể lại toàn bộ lịch sử thế giới từ khởi đầu cho đến khi Thiên Chúa gọi ông Abraham là tổ phụ của dân Do Thái vào khoảng năm 1800 trước công nguyên. Các nhà thần học Do Thái vĩ đại, những người đã kết nối những chuyện này với nhau ( tạo dựng, đại hồng thủy, v.v…) vài trăm năm trước Chúa Kitô, đã cho xen vào những huyền thoại và thần thoại, nhưng về cơ bản, họ không biết nhiều chi tiết về nguồn gốc thế giới bằng chúng ta ngày nay.

     Tuy nhiên, điều đó không làm cho họ bận tâm. Dưới sự soi sáng của Thiên Chúa, chủ đích của họ là đào luyện đức tin cho dân tộc Israel, chứ không nhằm đào tọa các nhà khoa học. Chẳng có lý do gì khiến bạn không thể tin là cách đây ba triệu năm đã có những con người lê bước trên mặt địa cầu – đó là nói trường hợp bạn hài lòng với những chứng cứ khoa học.

     Nếu có ai chủ trương rằng mỗi sự kiện, mỗi con số, mỗi biến cố trong Sách thánh đều chính xác về phương diện kỹ thuật, khao học và lịch sử ( đây là chủ trương của trường phái bảo thủ về Thánh kinh ), thì bạn đừng phí thời giờ cãi vã về những vấn đề như tuổi của con người,vì lúc đó các bạn không có chung một tần số về ý nghĩa của chân lý Thánh kinh.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

Edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.