Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Một đời sống Thánh Thể

Ngày 3/7/2023, Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã phổ biến video ý cầu nguyện của ngài trong tháng 7. Trong tháng này Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặt Thánh Thể ở trung tâm cuộc sống, đừng xem việc cử hành Thánh lễ như một nghi thức phụng vụ bắt buộc nhưng hãy xem đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh.

Mở đầu video, Đức Thánh Cha lưu ý các tín hữu: “Nếu sau khi tham dự Thánh Lễ mà bạn vẫn chỉ giống như khi bắt đầu Thánh lễ, thì có gì đó không ổn.”

Bí tích Thánh Thể có sức biến đổi sâu xa

Đức Thánh Cha giải thích rằng “Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu, và Bí tích ấy có sức biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đến và phải biến đổi bạn.”

Ngài giải thích thêm: “Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình, trao ban chính mình Người cho chúng ta. Người kêu mời chúng ta để đời sống của chúng ta được Người nuôi dưỡng và chúng ta có thể nuôi dưỡng cuộc sống của anh chị em xung quanh.”

Video ý cầu nguyện diễn tả điều này với hình ảnh của 3 tín hữu, vào cuối Thánh lễ, mang Mình Thánh Chúa đến cho các anh chị em nghèo khổ, bên ngoài Giáo hội, đáp lại tình yêu và sự dâng hiến bản thân mà họ đã nhận được trong bí tích Thánh Thể.

Logic của Thánh Thể

“Cử hành Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh”, nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha nhận định, “đó là cách chúng ta mở lòng mình ra đối với thế giới như Người đã dạy chúng ta.” Và logic của Thánh Thể là Chúa Giêsu đến và trao ban cho chúng ta sức mạnh để gặp gỡ người khác, để ra khỏi chính mình và mở lòng ra để yêu thương tha nhân. Chúa dạy chúng ta rằng mục đích của cuộc sống là trao ban chính mình và điều vĩ đại nhất chính là phục vụ.

Được biến đổi bởi Chúa Giêsu Thánh Thể

Cha Frédéric Fornos, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nhận xét: “Đã bao nhiêu lần chúng ta biến Thánh Lễ thành một nghi thức phụng tự, bài giảng của linh mục, hoặc rước lễ?” Và cha nhắc rằng: “Ngược lại, đó là cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Phục Sinh… Và khi chúng ta để cho mình được biến đổi bởi Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta trở nên giống với cách sống của Người và chúng ta sẽ muốn chia sẻ sứ mạng thương xót của Người cho thế giới.” (CSR_2568_2023)