Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (24-25.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ BẢY, 24.07.2021

09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên.B

CHÚA NHẬT, 25.07.2021

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên.B

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên.B