Nhà thờ Thái Hà: Chương trình Tuần Thánh & Đại lễ Chúa Phục Sinh

TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH 2022

Nhà Thờ Thái Hà – DCCT Hà Nội

(180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

 

THỨ NĂM, THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY (07,08 /04 / 2022)

– Sau Thánh lễ 18 giờ 30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11, 12, 13/ 04/ 2022)

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 30: Thánh lễ (sau Thánh lễ có ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/ 04/ 2022)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

– Chầu Thánh Thể (theo chương trình đã chia)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/ 04/ 2022)

– 15 giờ 30: Đi đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi)

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 19 giờ 00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/ 04/ 2022)

– 11 giờ 00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 18 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi)

– 21 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (17/ 04/ 2022)

– 05 giờ 30: Lễ I – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 08 giờ 00: Lễ II – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 10 giờ 00: lễ III – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 16 giờ 00: Lễ IV – Đại lễ Chúa Phục Sinh (dành cho thiếu nhi)

– 18 giờ 00: Lễ V – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 20 giờ 00: Lễ VI – Đại lễ Chúa Phục Sinh

 Kính chúc ông bà anh chị em tham dự Tuần Thánh sốt sắng và ngày Đại lễ Chúa Phục Sinh trong niềm vui của những người được Thiên Chúa yêu thương!