CHIA SẺ & HỌC HỎI

Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

Đọc thêm: Hội Thánh và Sách Thánh Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh Điều quan trọng khi đọc Kinh Thánh là chúng ta hiểu được những gì tác giả định nói tới khi ông viết một cuốn sách. Như vậy, một người …

Xem thêm

“Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”, “Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” và Luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc

  Một đại hội mang tên “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” diễn ra từ ngày 07-10.2017, tại Fairmont Resort Blue Mountains, Úc Châu. Đại hội do “Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” tổ chức. Người đứng đầu phong trào là luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc. Đại hội “Việt Nam: …

Xem thêm