CHIA SẺ & HỌC HỎI

“Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”, “Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” và Luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc

  Một đại hội mang tên “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” diễn ra từ ngày 07-10.2017, tại Fairmont Resort Blue Mountains, Úc Châu. Đại hội do “Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” tổ chức. Người đứng đầu phong trào là luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc. Đại hội “Việt Nam: …

Xem thêm

Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

Hội Thánh và Sách Thánh  Chúng tôi được nghe rằng, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là ‘tiêu chuẩn’ của đức tin Kitô giáo. Điều đó nghĩa là gì? Tôi cũng như những người Công giáo khác chấp nhận một số chân lý hoặc giáo thuyết không thấy Thánh …

Xem thêm