CHIA SẺ & HỌC HỎI

Các nhân đức đối thần là gì?

Các nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy, và đức mến. Thần học là việc nghiên cứu của chúng ta về Thiên Chúa hay những điều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thánh Anselm nói rằng, thần học là “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết”. Một nhân đức …

Xem thêm

Ngọn Đèn Đức Tin

(Chúa Nhật 22/3/2020, Tuần IV Mùa Chay, Năm A) Ta nhìn thấy được là nhờ có ánh sáng. Đôi mắt là ánh sáng của thân thể. Nếu mắt hư hỏng, thì dù bên ngoài trời có sáng trưng, ta vẫn không thấy gì hết. Người bị hư mắt sống hoàn …

Xem thêm