CHIA SẺ & HỌC HỎI

Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội

Thái hà: 10 giờ 00 ngày 21.01.2108. Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà, Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình VN (CTTTHNGĐ) đã mở khoá học cơ bản số 721, từ ngày 19 đến 21.01.2018, tại giáo xứ …

Xem thêm

NGÔI VỊ NÀO LÀ ĐẤNG TẠO HÓA

Thánh Phaolô viết về Đức Giêsu, “ Trong người, mọi vật trên trời dưới đất được tạo thành” ( Cl 1:16 ). Nhưng chúng ta đọc trong kinh Tin kính, “ Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất”. Thế rồi trong bài …

Xem thêm

Video các bài thuyết trình trong Hội thảo: “Loan báo Tin Mừn cho người thành thị”

Hội thảo loan báo Tin Mừng với chủ đề “Loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương” do Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng …

Xem thêm

TIẾN HÓA VÀ LINH HỒN

Con vật không có linh hồn.Con người thì có. Vậy chúng ta tiến hóa nhưu thế nào từ con ong, con vượn, con khỉ, hay những loài gọi là đã mất?      Đúng là có cái gì đó làm cho chúng ta thành con người, cái đó không thể giải …

Xem thêm