Tại sao mê ăn uống có hại?

Mê ăn uống là thói quen ăn uống hơn chúng ta cần. Nó có hại bởi vì nó làm cho chúng ta ích kỷ. Thay vì chia sẻ thức ăn với người đói, chúng ta ăn một mình. Thay vì tôn trọng thân xác Thiên Chúa bạn cho mình, chúng ta không chăm sóc nó. Thay vì nghĩ về người khác, chúng ta chỉ quan tâm tới việc thoả mãn những ước muốn riêng của bản thân.

Ăn là mẫu gương tốt về việc tìm sự cân bằng, ăn uống cho chúng ta chất dinh dưỡng và sự thích thú. Nếu chúng ta ăn quá ít, chúng ta chết đói hay suy dinh dưỡng. Nếu chúng ta ăn uống quá nhiều, chúng ta chở thành người mê ăn uống.

Mê ăn uống liên quan đến vấn đề công bằng. Trong một thế giới mà nhiều triệu người không đủ ăn, những người khác ăn quá nhiều là điều sai trái.

“Mê ăn uông” bắt đầu từ tiếng latinh gluttire, có nghĩ là nuốt hay nuốt nhanh.

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

(8): Đức tin là gì?

(9): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn?

(10): Có phải tình yêu hơn cảm giác ?

(11): Các nhân đức tứ trụ là gì?

(12): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn?

(13): Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng?

(14): Vì sao tự chủ quan trọng?

(15): Bảy mối tội đầu là gì, và vì sao chúng làm chết người?

(16): Điều gì không đúng với sự hãnh diện

(17): Làm sao chúng ta có thể ngừng ganh tị ?

(18): Tại sao thói dâm ô là sai ?

(19):Tôi có thể xử lý tức giận của tôi như thế nào ?